Etnografske zanimivosti

 

ETNOLOŠKA ZBIRKA DRUŽINE KLJUČEVŠEK

CUMARJEV ALI POTRPINOV MLIN

OSTROVRHARJEVE VINSKE GORICE

 

ETNOLOŠKA ZBIRKA DRUŽINE KLJUČEVŠEK 

V deželi Ostrovrharjev  ima zavedanje preteklosti pomembno vlogo pri v vsakdanjem življenju in pri smernicah razvoja v prihodnosti.

Del odgovorov iz naše preteklosti vsekakor najdemo pri domačiji Ključevškovih na Počakovem, kjer se ponašajo s prelepo in bogato zbirko, ki pričajo o kulturi bivanja naših prednikov. Zbirka predmetov nam pove marsikaj o dnevnih in letnih opravilih in nam da odgovore o trdoživosti kmečkega življenja. Prav tako je iz prikazanih predmetov sklepati o ekonomski samostojnosti družin v preteklosti, saj so bile sposobne same skrbeti za hrano, izdelati oblačila in obutev, pri težjih opravilih pa je na pomoč priskočila soseska.

Ideja o zbiranju tovrstnih predmetov je na kmetiji zorela dolgo časa. A, da se je uresničila je bila potrebna prava zbirateljska vnema vseh članov družine. Po dolgem obdobju jim je le uspelo pod krov spraviti vse predmete, jih predstaviti po sklopih in pokazati javnosti. Zbirka je tako lep vpogled v našo zgodovino in je dragocen prispevek k poznavanju naše preteklosti.

Seveda, se kmetija v glavnem ukvarja z živinorejo, tu pa velja omeniti na vzrejo konj, ki so na kmetiji že tradicija. Konje si lahko ogledate, lahko jih ob spremstvu jezdite, seveda pa se lahko zapeljete s pravim vozom s konjsko vprego po okolici.

Na domačiji vam lahko ponudijo tudi pristno domačo malico z domačim kruhom in doma pripravljenimi mesninami. Lahko pa se posladkate tudi z različnimi poticami in drobnim pecivom izpod rok domače gospodinje.

 

 Ogled zbirke je potrebno predhodno najaviti na spodnje kontakte.

Kontakt:

Domačija Ključevšek
Počakovo 10
1433 Radeče
tel.: 03 568 55 65
Kontaktni osebi:
Adam Ključevšek , gsm; 041 369 241
Matej Kjučevšek, gsm; 031 272 422
E-pošta: matej.kljucevsek@volja.net
Domačija Ključevšek na zemljevidu

 

CUMARJEV ALI POTRPINOV MLIN 

Izmed mnogih mlinov, ki so delovali v deželi Ostrovrharjev v preteklosti, dandanes živi le še eden. Cumarjev ali Potrpinov mlin deluje ob potoku Pihovec v Zagradu (studence) in je bil zgrajen l.1920. Po letu 2004 obnovljen mlin je ohranil še prvobitni mlin na kamne,s stopami na vodni pogon. Mlin je imel za svoje delovanje do leta 1947 obrtno dovoljenje, v današnjem času pa v njem izvajajo mlinarsko dejavnost v okviru osebnega dopolnilnega dela.

Je pravi še delujoči etnografski spomenik, v katerega še dandanes lahko pripeljete v mletje, različna žita, poleg tega je po dogovoru namenjen tudi za ogled.

Kontakt:

Družina Potrpin
Zagrad 10
1433 Radeče
tel. 03 568 80 67
Cumarjev mlin na zemljevidu

 

OSTROVRHARJEVE VINSKE GORICE 

Med prave zanimivosti v deželi Ostrovrharjev uvrščamo tudi vinske gorice ali vinogradna območja na pobočjih kumljanskega pogorja. 

Čeprav so so v deželi pretežno hribovita območja, so se le našle ugodne lege, predvsem v nižjih predelih, kjer je možno uspevanje vinske trte. Ta ugotovitev sega že v daljne čase srednjega veka, ko so si gospoda Ostrovrharji omislili, da bi bilo vredno poskusiti pridelovati vino tudi v bližini matičnega grada. Zato so v tistem času predvsem v nižje ležeča južna pobočja kumljanskega, ukazali kmetom, da  nasadijo trto. Leta so pokazala, da so pogoji vendarle  primerni in vinogradi so se ohranili vse do današnjih dni.  Seveda so danes samorodne trte, zamenjale žlahtne in v goricah se pridela, kar kvalitetno vino. 

Posebnost Ostrovrharjevih goric je ta , da se nahajajo v najsevernejšem območju dolenjskega vinorodnega okoliša, v vinogradih pa dndanes rastejo žlahtne trte, ki so značilne za to območje. Prav tako se gorice nahajajo pod samim vznožjem kumskega očaka, ki mu Dolenjci radi rečejo, kar Dolenjski Triglav. V goricah pa je še ostalina zidovij stare Ostrovrharjeve zidanice.

Po Ostrovrharjevih goricah poteka tudi vinska pot, za katero skrbi Sekcija vinogradnikov Zagrad pod okriljem TD Ostrovrharji Svibno  in na kateri vsako leto v juniju prirejajo tradicionalni pohod Od zidanice do zidanice, kjer lahko obiskovalci poskusijo tudi tukaj pridelana vina. 

Kontakt:
Sekcija vinogradnikov Zagrad
(TD Ostrovrharji Svibno)
Svibno 18a
1433 Radeče
E-pošta: td.svibno@gmail.com
Kontaktni osebi:
Kmetič Janez  GSM: 041 629 912
Obolnar Sašo GSM: 031 226 378
Ostrovrharjeve gorice na zemljevidu