DKŽ Arnika

Društvo je bilo ustanovljeno 25. maja 2002 na pobudo žena in deklet s podeželja občine Radeče .  Namen ustanovitve je bil, da bi se okrepila povezanost žensk na podeželju radeške občine, da bi se v okviru društva lahko dodatno izobraževale, sodelovale na raznih prireditvah in skrbele za svoje družabno ter kulturno življenje.

Ženske smo čutile potrebo po medsebojnem druženju, ne glede na starost, stan ali socialni položaj. Zavedale smo se namreč, da si ne znamo ali ne zmoremo vzeti nekaj časa samo zase, za svoje potrebe, za neformalna družabna srečanja, praznovanja, jubileje, organizirane obiske raznih prireditev - skratka, nikoli nismo imele dovolj časa, da storimo nekaj za svojo dušo, da v svoje enolično kmečko življenje vnesemo malo drugačnosti.

 

Društvo ima svoj sedež v Krajevni skupnosti Svibno, od koder je tudi večina od 70 članic društva, ostale pa so iz drugih krajevnih skupnosti, pa tudi iz sosednjih občin.

Na skupnih druženjih članice izmenjujemo svoje izkušnje, se izobražujemo na tečajih, seminarjih in ekskurzijah,  ki jih organizira društvo, s svojimi dobrotami sodelujemo na raznih prireditvah, se zabavamo in poveselimo.

 

Osnovni namen društva je pripomoči k razvoju in napredku kmečke žene.

Društvo si prizadeva zagotoviti ustrezno mesto kmečkih žensk v družbi in uresničevati cilje, kot so: razvoj podeželja, skrb za družabno življenje na vasi, oživljanje tradicionalnih vrednot ter sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami in društvi doma in v tujini.

V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo ter Zavodom za gozdove Slovenije društvo pripravlja programe izobraževanja  kmetic, spremlja zakonodajo s področja kmetijstva, socialne politike in izobraževanja ter daje pobude svojim članicam ter ustreznim institucijam in ustanovam.

Društvo tudi organizira razstave in prireditve na temo življenja na vasi in kulinarike ter sodeluje na sejmih in prireditvah doma in v tujini.

 

Plan dela društva je vseskozi bolj ali manj enak, vendar pa se vsako leto v njem znajde še kaka dodatna aktivnost,  pač odvisno od dogajanja v ožji ali širši skupnosti.

Kontakt:

Društvo kmečkih žena Arnika
Svibno 18a
1433 Radeče
Predsednica društva: Marjana Dolinšek
Telefon:  (03) 568 84 02  ,    Mobi: 041-911 616
 E-pošta:  dkz.arnika@gmail.com