Podružnična OŠ Svibno

Podružnična šola Svibno ima vse podatke na spletni strani Osnovne šole Radeče na levi strani pod podatki OŠ Radeče.

OŠ Marjana Nemca Radeče/ POŠ Svibno

Podružnična šola Svibno je tudi skupaj z OŠ Marjana Nemca Radeče v združenju Ekošol Slovenije. Če želite poizvedeti kaj več o tem lahko sledite spletni povezavi spodaj. Spletna stran je skupna z OŠ Marjana Nemca Radeče, informacije o POŠ Svibno se nahajajo na levi strani pod podatki OŠ Marjana Nemca Radeče.

Eko šola Radeče - Svibno