Grajsko trški dan 2009

V petek, 21. avgusta 2009 se je pred Zoisovo graščino na Počakovem (s pogledom na Svibno) zgodil Grajsko trški dan. K Ostrovrharjevim je prišla na obisk grajska gospoda z Žužemberka,  godli so godci, peli in plesali ljudski pevci in fokloristi, pa trlo se je štantov kmetov in rokodelcev...Svibanske čorbe je prehitro zmanjkalo...V noč so godli Orleki...