Ekskurzija po Krških goricah

24.11.2012 je Turistično društvo Svibno povabilo svoje člane in sokrajane na strokovno ekskurzijo – tokrat  v bližnje krške griče -  s ciljem, da si ogledamo  različne prakse razvoja  hribovitih krajev podeželja in izmenjamo izkušnje... 

Najprej smo obiskali Veliki Trn in si ogledali nekdanjo staro šolo, ki je od leta 2010 po uspešni obnovi poimenovana »Naša hiša 470« in namenjena lokalnim društvom in ostalim organizacijam. V »Naši hiši 470« se nahaja informativna turistična soba,  prostora za sestanke s priročno kuhinjo,  prostori za posamezna društva, sodobno opremljena učilnica in ob njej še etnološka zbirka. V kleti pa imajo laboratorij in vinoteko prostore  lokalni vinogradniki . Sprejel nas je Lojze Kerin s Straže pri Krškem, nekdanji predsednik Društva vinogradnikov Veliki Trn in aktualni dobitnik najbolje ocene za modro frankinjo na letošnjem festivalu modre frankinje.  Po ogledu objekta nam je v vinotečnem prostoru ob predstavitvi izbranih vzorcev vin predstavil delovanje vinoteke in sodelovanja članstva pri tem.

Nato nas je pot razgledno vodila proti Krškemu (mimo opuščenega gradu Šrajbarski turn) do starega mestnega jedra v Krškem, kjer smo obiskali Mestni muzej Krško in si med drugim ogledali  Valvasorjevo sobo in kabinet, sobo krške dobrotnice Jospine Hočevar, razstavo o 18. stoletju, ki so ga v Krškem zaznamovali tudi čarovniški procesi, pa Sobo medičarstva in lectarstva, kjer so sodelovali tudi krajani Svibnega…

Na Raki smo obiskali »Prvo cvičkovo ambasado« oz. Cvičkov hram, katerega zgodbo ustvarjajo člani Društva vinogradnikov Raka. Parcelo za objekt so kupili sami člani društva, tudi za  postavitev so poskrbeli člani sami – v delu, materialu in denarju…Tudi zaradi »cvičkove ambasade« se v bližnji okolici Rake razvija turizem v zidanicah, kar smo ob poznem kosilu izkusili v bližnji Zidanici Kralj.

Potepanje po krških gričih pa smo z vmesnimi postanki v hramu Zavoda Svibna zaključili z nočnim pohodom ob soju bakel do Ajdovske jame, kjer so nas pričakale zgodbe  izpred več kot 6000 leti in seveda netopirji…

…dan, ki bi ga morda še ponovili…