Kratki predstavitveni film o Svibenskem gradu

Turistično društvo Ostrovrharji Svibno deluje na območju Svibnega v občini Radeče. Med naše osnovne cilje in naloge delovanja sodi tudi ohranjanje kulturne dediščine in promocija. Med bogato kulturno dediščino kraja spada tudi grajski hrib z ruševinami gradu Ostrovrharjev. Zaradi izjemne lege preteklega gradu na kamnitem osamelcu je dandanes njegova dostopnost zelo težavna. Kljub vsemu je sama vzpetina z ruševinami gradu in s taborsko cerkvijo ob vznožju del identitete kraja in predstavlja rdečo nit razvoja na kulturnem in turističnem področju.

Sedanji pogled na grajski hrib in ruševine domačinom, kot tudi obiskovalcem vzbujajo vprašanja in misli o tem, kakšen je morebiti lahko bil grad na tako strmi vzpetini. Žal zaradi težavnosti dostopa tudi ne moremo omogočiti vsem obiskovalcem varnega dostopa do vrha, kjer bi si lahko ogledali ruševine, kjer bi lahko dobili saj delni pogled na podobe nekdaj mogočne utrdbe.

Tako smo se v društvu predvsem zaradi varnosti obiskovalcev in pa tudi zaradi večnih vprašanj o izgledu gradu odločili, da se lotimo projekta v katerem bi lahko predstavili grad na bistveno lažji način.. Prava rekonstrukcija gradu je  sicer zaradi številnih ovir, previsokih finančnih stroškov, smiselnosti nemogoča.. Smo se pa odločili, da naredimo rekonstrukcijo v obliki računalniške animacije gradu, ki bo sicer del kratkega predstavitvenega filma. S tem se bo tovrstna kulturna dediščina lahko predstavila na varen in bolj jasen način in omogočila celostno doživetje nekdaj mogočnega gradu.

Sama ideja in začetek projekta se je nekako začel že v prvi polovici leta 2012. Po zaslugi svibenskega župnika Janeza Jasenca, ki je tudi v nadaljevanju zelo pripomogel pri iskanju podatkov, smo prišli v stik s študentom medijske produkcije Lukom Ivartnikom, ki je podobno animacijo že izdelal v Dobu pri Domžalah. Slednji je izkazal interes po sodelovanju da uresničimo zastavljen projekt. Tako se je v letu 2012 začel zbirati predvsem zgodovinske zapiske in slike s katerimi bi lahko najbolje ugotovili obliko grajskega poslopja pred začetkom razpadanja. Tako so izhodišča postala predvsem na Valvasorjevih bakrorezih in opisovanjih, ter na  Klobučaričevih skicah, vseh iz 17.stoletja. Drugi del raziskav za projekt pa se je odvijal na samem grajskem hribu, kjer so nekateri člani društva z izdelovalcem animacije izrisali in premerili obstoječe ruševine. Te so se v nadaljnji obdelavi uskladile s skicami, saj smo želeli, da bo podoba rekonstruiranega gradu, čim bolj realistična. Tako je v začetku letošnjega leta že prišla na plan predstavitvena različica animirane rekonstrukcije, ki je podlaga za krajši film. Poleg animacije bo film vseboval še video posnetke grajskega hriba z ruševinami in komentar. Zaključek projekta je predviden v letu 2014, seveda pa je vse odvisno od finančnih sredstev, saj društvo projekt financira zgolj z donacijami in z lastnim delom. V kolikor nam želite pomagati pri čim hitrejši realizaciji res dobrega projekta, lahko prispevate poljubno donacijo na naš trr, ki je odprt pri Banki Celje. Št. rač. 06000-0897705423.