Tečaj za sadjarje

Posestvo Verbena d.o.o. z Okroglic, javni zavod Kozjanski Park, Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno v okviru projekta »Trajnostni sadovnjaki«, sofinanciranega iz sredstev Leader, vljudno vabijo na

 TEČAJ za SADJARJE/SADJARKE

Imate travniški sadovnjak in želite poglobiti znanje o sadjarstvu? Sadovnjaka sploh nimate, bi ga pa zasadili? Blizu vam je ekološko kmetovanje? Iščete poslovno priložnost na podeželju?  Razmišljate o dodani vrednosti za vaše kmetijske pridelke?

Vabimo vas na tečaj, na katerem boste dobili odgovore na zgornja vprašanja in še veliko več.

V obsegu 60 ur  (teoretični del 32 ur in praktični del 28 ur) bodo skozi tečaj obravnavane naslednje vsebine:-razvoj sadjarstva, razporeditev sadnih vrst (praktično prepoznavanje sadnih vrst po lesu), ekologija sadnega drevja, ureditev nasada (praktični ogled terena, količba, sajenje), zgradba sadnih rastlin, rast in razvoj sadnega drevja, gnojenje sadnega drevja, oskrba tal v sadovnjaku, oblikovanje in vzdrževanje krošnje (praktično: vzgojna, oživitvena, korekcijska rez), razmnoževanje sadnih rastlin (praktični prikaz cepljenja na živo oko), obiranje in shranjevanje sadja, bolezni in škodljivci sadnega drevja, biotično varstvo (praktična izdelava bivališč za koristne organizme).

Čas izvedbe: 18.02.2013 – 20.03.2013 ob ponedeljkih in četrtkih od 17. do 20. ure ter ob sobotah. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 18.2.2013 ob 17. uri v prostorih Kozjanskega Parka v Podsredi, sicer pa se bo  izobraževanje odvijalo na različnih lokacijah: Kozjanski park v Podsredi, Brezovska Gora, Okroglice in Krško. O točnem razporedu lokacij bodo obveščeni prijavljeni tečajniki po prijavah.

Izvajalec: Javni zavod Kozjanski park.

Prijave in dodatne informacije: Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45 Podsreda, tel.  03 800 71 00 (med 8. in 14. uro), fax: 03 800 71 08; e-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si; kontaktna oseba: Adrijan Černelč. Rok za prijave: 14.2.2013.

Komu namenjamo program?

Projekt je namenjen najširšemu krogu prebivalcev na območju posavskih občin, prvenstveno pa lastnikom kmetijskih zemljišč, sadovnjakov, ki nimajo statusa kmeta, prav tako pa tudi kmetom (predvsem t.i. »malim« z do 10 ha kmetijskih površin), mladim, upokojencem, brezposelnim in vsem ostalim zainteresiranim.

Projekt  je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.