Ogledni - učni sadovnjak na Svibnem

V okviru projekta »Trajnostni sadovnjaki« na Svibnem pri Podružnični osnovni šoli Svibno nastaja ogledni učni sadovnjak. Članom Kulturnega društva Svibno, ki svoje zanje s tečaja sadjarstva tako praktično preskušajo, pomagajo tudi učenci šole. Glede na razpoložljivost zemljišča je bilo zasajenih 10 sadnih dreves in grmovnic, pridružilo pa se mu je še zavetišče za koristne organizme, informativna tabla...

Učni sadovnjak na Svibnem je svoja vrata  odprl v nedeljo, 12. januarja 2014 ob 9. uri, hkrati pa je bila v Podružnični šoli Svibno na ogled tudi Razstava o vplivu podeželskih učiteljev na sadjarsko kulturo Svibnega. Mladi sadovnjak  tako postaja mesto druženja in učenja tako za staro kot mlado... Tako se bo nadaljevalo tudi delo učiteljev, ki so pred 2. svetovno vojno vse generacije učili umnega sadjarstva, to pa je postalo eden pomembnih virov prihodka večjemu delu kmetij. Spomin na njihovo delo se kaže v kulturni krajini Svibnega, ki ga zdaj zaljšajo star sadna drevesa, nadvse nujno in dobrodošlo pa bo, da se jim v čimvečji meri pridružijo mlada… 

O dogodkih bomo sproti obveščali na teh straneh...