Tematske poti

Dežela Ostrovrharjev je, kot nalašč primerna za različne izlete, saj njena razgibanost z naravnimi, kulturnimi in etnografskimi zanimivostmi tvori popolno doživetje.

Da bi naše kraje kar se da najbolje podoživeli so vam na voljo različne tematske poti. Za več informacij, kliknite na spodnje povezave.

POHODNIÅ KE POTI

KOLESARSKE POTI

KONJENIÅ KE POTI

 

 

POHODNIŠKE POTI 

V deželi Ostrovrharjev potekajo planinske poti in Turistično zgodovinska gozdno učna pot Svibno.

Med planinske poti spadajo:

Planinska pot na Nebeško goro in Kum  z izhodiščem v Zagradu.

Radeška planinska pot, ki vodi iz Zagrada preko Svibnega na Magolnik in po grebenu Jatne vse do Leskovca, Brunka in Radeč. Druga različica se pred Leskovcem odcepi k Gašperjevem kostanju, na Žebnik in Radeče.

Po radeški planinski poti potekajo dvakrat letno tudi organizirani pohodi s strani Planinskega društva Radeče.

Opis Radeške planinske poti: http://www.posavskohribovje.si/index.php?id=39

in zemljevid tematskih poti v občini Radeče: http://www.posavskohribovje.si/karta.php?i=3&j=4

Kontakt: 

Planinsko društvo Radeče
Gledališka pot 2
1433 Radeče
tel. 041 796 121
e-pošta: pdradece@pzs.si

 

Turistično zgodovinska gozdno učna pot Svibno 

V nadaljevanju Učna pot Svibno poteka po celotni KS Svibno. Ustanovljena je bila leta 2000 s strani Študijskega krožka Svibno. Učna pot ima več časovnih in zahtevnostnih variant, poleg tega je njena zanimivost, da se na poti seznanite praktično z vsemi zanimivostmi v okolju (zgodovina, dediščina, naravoslovje...). Primerna je za vse starostne skupine,potrebna je le primerna obutev in pri daljših variantah malce kondicije.

Obstaja tudi tiskan vodnik po Učni poti Svibno, ki vas seznani s samo potjo in vsebino na poti, tega je možno dobiti na spodaj navedenih kontaktih. Učno pot Svibno upravljata in vzdržujeta Zavod za gozdove Slovenije in Turistično društvo Ostrovrharji Svibno.

Opis Učne poti Svibno: http://www.posavskohribovje.si/index.php?id=39

in zemljevid tematskih poti v občini Radeče: http://www.posavskohribovje.si/karta.php?i=3&j=4

Kontakt:

Turistično društvo Ostrovrharji Svibno
Svibno 18a, 1433 Radeče
tel. 031 226 378, e-pošta: td.svibno@gmail.com

in

Zavod za gozdove Slovenije; OE Brežice
kontakt: G. Jože Prah
tel. 041 657 560, e-pošta: prah.joze@volja.net

 

KOLESARSKE POTI 

Skozi naše področje potekajo tudi priljubljene kolesarske poti. Podrobnejše opise poti na našem področju najdete na spodnji spletni povezavi

http://www.posavskohribovje.si/index.php?id=47 

 Ustanovitelj in upravljalec poti je Center za razvoj Litija, prav tako je na spodnjem naslovu možno dobiti tiskane vodnike o kolesarskih poteh na celotnem območju zahodnega Posavskega hribovja.

Kontakt:

CENTER ZA RAZVOJ LITIJA
Kidričeva 1, 1270 Litija

Tel.: (01) 8962 710
Fax: (01) 8962 712
e-mail: 
info@razvoj.si
www.razvoj.si   

KONJENIŠKE POTI 

Konjeništvo postaja zelo priljubljen način sprostitve in rekreacije. Tudi skozi naše območje poteka konjeniška pot, ki pa je del obsežne mreže konjeniških poti v zahodnem delu Posavskega hribovja. V Svibnem so še nekdanji "pultarji" ali korita z vodo, kjer se konji lahko odžejajo, prav tako je narejen privez za konje pri Baru na vasi v samem jedru kraja.

Ustanovitelj in upravljalec konjeniških poti je Center za razvoj Litija.

Več o konjeniških poteh na povezavi: 

http://www.posavskohribovje.si/index.php?id=17

Kontakt:

CENTER ZA RAZVOJ LITIJA
Kidričeva 1, 1270 Litija

Tel.: (01) 8962 710
Fax: (01) 8962 712
e-mail: 
info@razvoj.si
www.razvoj.si