ŠK " Srednjeveška oblačila"

Zgodbe preteklih časov veliko bolje podoživimo, če so pripovedovalci, vodniki, igralci odeti tudi v oblačila tistega časa, o katerih gre zgodba. Iz potreb gledališke skupine Prosvetnega društva Svibno in tudi zaradi turistične predstavitve dediščine svibenskih gospodov Ostrovrharjev je nastala pobuda za rekonstrukcijo oblačil 13.stoletja.

Pri tem pa se projekt zastavlja vse bolj široko – poleg kostumov za gledališko predstavo o Ostrovrharjih  in turistične animacije, oprave sodelujočih na stojnicah ipd., želimo povezati in usposobiti brezposelne in ljubiteljske šivilje, povrniti ugled šiviljskemu poklicu in oblikovati nekak  šiviljski »ceh« , ki bo strokovno usposobljen za izdelavo oblačil različnih obdobij in tako kril potrebe različnih skupin – tudi folklornih, pevskih, animacijskih ipd. - ne samo v lokalnem okolju, ampak tudi širom po Sloveniji.

Zavedamo se, da je projekt večleten, odvisen tudi od priliva finančnih sredtsve, zato smo ga tudi zastavili postopoma.

V prvi fazi tako po uvodnih usmeritvah gospe Olge Marguč z Naravoslovno tehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo Univerze v Ljubljani in strokovnim mentorstvom Ine Čebular iz Inštituta za svobodo oblačenja iz Brestanice ter sodelovanjem Zavoda Svibna poteka študijski krožek, v katerem se udeleženci učimo izdelave verižnih  oblačil, spoznavamo različne vrste šivov in sestavljanja oblačil, ročno vezenje, oblačilni videz 13. stoletja, oblikovanja frizur in pokrival, izdelavo različnih usnjenih izdelkov ipd.

S prvimi rezultati smo se predstavili na Grajsko trškem dnevu 20. avgusta 2010, dokončno pa na premieri igre o VIljemu Ostrovrharju 26. avgusta 2011.

Z delom pa bomo nadaljevali tudi prihodnja leta.

Srečujemo se ob ponedeljkih ob 19. uri v prostorih KS Svibno.

Dodatne informacije:  Bernardka Zorko, Zavod Svibna; e-mail: svibna1@gmail.com , tel. 031 329 625