LEADER Gozdni sadeži - vrnitev h koreninam

Vodilni partner projekta je JZ KTRC Radeče, v projektu sodelujejo DKŽ Arnika, Društvo za zdravilne rastline doline Sopote in Zavod Svibna.

Več o projektu na spletnih straneh KTRC Radeče >>>