Tečaj permakulturnega načrtovanja

V okviru projekta »Priložnosti v posavskih trajnostnih sadovnjakih« se 13. aprila 2013 v organizaciji Zavoda Svibna začenja 72-urni tečaj za permakulturne načrtovalce. 

Vsebina tečaja je zastavljena po mednarodnih standardih, izvajajo pa jih kvalificirani učitelji permakulture. 72- urni tečaj podrobno obdeluje preplet vseh vidikov (etične okvire, razumevanje delovanja narave in načrtovalski pristop) in nas pripravi na permakulturno načrtovanje življenjskega okolja. Predstavlja osnovo za vsaj dvoletno delovanje, ki vodi do mednarodne permakulturne diplome… Bolj kot diploma pa je bistveno, da permakultura spreminja življenja… 

Tečaj bo potekal med vikendi in tudi med tednom v popoldanskem času po različnih krajih Posavja. Kjer bo možno, se bo vsebina povezovala z delom v sadovnjakih. 

K udeležbi na tečaju vabljeni vsi zainteresirani iz Posavja (mladi, starejši, lastniki kmetijskih zemljišč do 10 ha, ženske, brezposelni,..), ki v teh znanjih vidite tudi možnosti za katero od oblik zaposlitve.

Informacije in prijave: Zavod Svibna, Brezovska Gora 19,p. 8273 Leskovec pri Krškem, Bernardka Zorko (031 329 625, info@zavod-svibna.si oz. svibna1@gmail.com) do zasedbe mest (maksimalno 30). Več o tečaju na >>> 

Delavnica se izvaja v okviru projekta LAS Posavje Trajnostni sadovnjaki, ki je sofinanciran iz sredstev Leader, v katerem sodelujemo partnerji Verbena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park, Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno.