Sodelujoči

IGRAJO

Viljem Ostrovrhar - Jure Renko

Ana Ostrovrhar - Urška Renko

Tilda - Anja Ključevšek

Vučelin - Jure Lazar

Ureh z Domovanja - Franci Gros

Hinek  s Sobolja, vojak - Matjaž Mikuž

Konrad Kamenski - Marjan Kmetič

Konrad s Trate -Tone Kajič

Oton z Dobre - Tomaž Novak

Majnard, grof Tirolski - Boris Fajfer

Told, tirolski vojskovodja - Jani Starina

Armin Priborski - Jože Ferle

Eberard Å ent-Peterski - Franci Muri

Rajnbert Glaneški -  Srečko Jazbinšek

Vila - Mateja Novak

Katinka - Bernardka Zorko

Jošt - Sašo Obolnar

Aloj - Luka Knez Lazar

Jakob - Alojz Lazar

Koloman - Franci Kmetič

Junoš, strežnik, vojak -Tadej Mikuž

Vojak - Tomaž Levin

Stažisti - vojaki - Društvo srednjeveški najemniki,  konjeniki - Krekova konjenica iz Šentjanža

 

Režija - Jože Mahne

 

OSTALI SODELUJOÄŒI

Scena - Ludvik Kus

Kostumografija - Ina ÄŒebular, Helena Podlesnik

Izdelava kostumov - Branka Obolnar, Sonja Lindič, Marta Starina, Katarina Lazar, Vera Muri, Irena Sotlar, Tanja Kosem

Izdelava  verižnin - Stojan Schaffer, Manca Medved, Hinko Medved mlajši, Janez Renko, Jure Renko, Janez Starina, Tomaž Levin, Tadej Mikuž

Izdelava mečev in oklepov - Martin Oblak st.

Izdelava čevljev, pasov - Emil Stopar

Izdelava torbic, pasov - Janez Jasenc

Tkalka Tildinega pasu - Zlatka Kalamar

Izdelava lesenih rekvizitov - Tone Kajič

Izdelava scenskega pohištva - Franc Muri st.

 Inspcientka - Urša Kmetič Muri

Å epetalka - Marta Starina

Avtor glasbe za slavospev Ostrovrharju - Gregor Troha

Izbor glasbe - Urša Renko

Predvajanje glasbe - Primož Kmetič 

Osvetlitev in ozvočenje - Denis Šuštaršič

Oblikovanje in izdelava spominkov - Bojan Sumrak, Roman Odlazek, Boris Fajfer, Jure Renko