Naselja v deželi

SVIBNO

POÄŒAKOVO

ZAGRAD

 

SVIBNO  

Svibno na zemljevidu

Svibno je kraj v zahodnem delu občine Radeče. Je raztreseno naselje na desni strani rečice Sopote. Kraj sestavljajo številne samotne kmetije, zaselki in jedro, ki leži  na prevalu (550 m.n.v) med Grajskim hribom (643 m.n.v) in Legnanskim hribom (710 m.n.v). V jedru kraja je sedež krajevne skupnosti Svibno, gasilski dom, gostinski lokal, podružnična osnovna šola Svibno, farna cerkev Poveličanja Sv.Križa in pokopališče. Kraj ima po popisu prebivalstva iz l.2002, 183 prebivalcev.

Med kulturne zanimivosti v kraju uvrščamo grajske ruševine, farno cerkev Poveličanja Sv. Križa s taborskim obzidjem, Lazarjevo hišo, stavbo osnovne šole, ter celotno svibensko krajino, ki je uvrščena kot izjemna kulturna krajina.

Med naravne zanimivosti v kraju uvrščamo celotno področje grajskega hriba, endemno rastlino Kranjski šebenik, in rečico Sopoto.

Skozi kraj vodijo številne tematske poti, med katerimi so najbolj priljubljene radeška planinska pot, učna pot Svibno, ter kolesarska in konjeniška pot.

POČAKOVO  

Počakovo na zemljevidu

Počakovo je raztresena vas, na južnem pobočju Legnanskega hriba (710 m.n.v) in deloma na pobočjih Jatne (862 m.n.v), oziroma Magolnika. Vas je sestavljena iz številnih samotnih kmetij, zaselkov, edino vaško jedro je "Zgornje Počakovo",(550 m.n.v) ki leži tik pod Legnanskim hribom. V vasi je podružnična cerkev Sv.Janeza Evangelista , smučišče Magolnik in koča KTRC na Magolniku. Vas je del krajevne skupnosti Svibno, kjer je po številu prebivalstva (138) drugo največje naselje, ozemeljsko pa največje naselje v KS.

Med kulturne zanimivosti v vasi uvrščamo cerkev Sv Janeza Evangelsta in Zoisovo graščino ali staro župnišče.

Med etnografske zanimivosti v vasi uvrščamo Etnološko zbirko družine Ključevšek.

Med naravne zanimivosti  uvrščamo celotno gozdno področje Jatne, potok Glažuta s pritoki, Jeračevo ali stebrasto smreko in lipo pri cerkvi Sv. Janeza Evangelista

Skozi vas vodijo tematske poti, med katerimi so najbolj priljubljene radeška planinska pot, učna pot Svibno,ter kolesarska in konjeniška pot.

ZAGRAD  

Zagrad na zemljevidu

Zagrad je raztreseno naselje, ki se razteza na levi strani rečice Sopote ob vznožju kumskega pogorja. Vas tvorijo samotne kmetije in zaselki, ki se razlegajo od 300 m.n.v  in vse do 710 m.n.v. Vas je del krajevne skupnosti Svibno, ter po številu prebivalstva iz l. 2002 (93), kot tudi ozemeljsko najmanjše naselje v KS Svibno. V vasi deluje zelo znana ribogojnica, ki je v upravljanju RD Radeče.

Med etnografske zanimivosti v vasi uvrščamo še delujoči Cumarjev mlin in Ostrovrharjeve vinske gorice z ostalinami Ostrovrharjeve zidanice.

Med naravne zanimivosti na področju Zagrada uvrščamo kamnite osamelce in Turško jamo na Vetrnem vrhu (780 m.n.v), Babji zob in skalno področje (Babe) na Nebeški gori (958 m.n.v) in izvir potoka Pihovca pod njo. Ravno tako sem prištevamo populacijo Muflonov in gozdnih gamsov.

Skozi Zagrad so speljane številne tematske poti, med katerimi so najbolj znane izhodišče radeške planinske poti, planinska pot na Nebeško goro in Kum, učna pot Svibno,Ostrovrharjeva vinska cesta, ter kolesarske in konjeniške poti.