Povezave

Občina in javni zavodi v Radečah        Ostale institucije v občini Radeče                            

Občina Radeče                                        Upravna enota Laško

KTRC Radeče                                          KGZS OI Laško

OŠ Marjana Nemca Radeče

ZD Radeče

Partnerske organizacije

Zavod Svibna

 Regionalna razvojna agencija Posavje

PRSTaN