Povzetek igre

 1. dejanje

 Med lovom v gozdu ob zlatem studencu nedaleč od Ostrega vrha Viljema Ostrovrharja, premoti vila s čudodelnim prstanom, ki mu ga izroči v zameno za molčečnost, spoštovanje viteške časti in zvestobo vladarju.

Na Viljemovo godovanje prispe mnogo vplivnih plemičev, njih zabavo pa vznemirja vest o prostem vladarskem mestu. Ostrovrharhevo hči Tildo pa vznemirjata dva snubca.

 

2. dejanje

Medtem ko se njihovi gospodarji gostijo, se oprode po svoje zabavajo in si pripovedujejo zgodbe o skrivnih zakladih na priborskem gradu...

Ljubezen med Tildo in Vučelinom se nežno razvija, a tudi drugi snubec, Hinek, ima svoje “adute”, pod katerimi kloni celo mogočni Ostrovrhar. Dodatno breme pa mu ob odhodu z godovanja naloži še grof Ureh, ki si ponovno skuša pridobiti njegovo podporo v boju za vojvodski prestol.

 

3. dejanje

Tilda se mora v pokorščini očetu odreči ljubezni do Vučelina, Viljem pa se ukloni pritisku Ureha in somišljenikov ter se na skrivnem zborovanju v Priboru postavi na stran nasprotnikov dosedanjemu prijatelju vojvodi Majnardu. Viljemova žena Ana pa je vse bolj v skrbeh.

 

4.dejanje

Vojvoda Majnrad povabi k sebi Ostrovrharja, da si zagotovi ob vse več uporih prepotrebno zavezništvo, ki bi zaradi Ostrovrharjevega ugleda imelo še večjo težo. V zameno mu ponuja celo knežje časti.  A vest o skrivnem zborovanju v Priboru prehitro pride do Majharda, ki svojemu vojskovodji Toldu nemudoma odredi priprave na boj.

 

5. dejanje

Spopad na Grebinjskem polju terja na strani upornikov hude žrtve. Viljema doleti prerana smrt, čarobni prstan pa dobi novega lastnika…