TD Ostrovrharji Svibno

Turistično društvo Ostrovrharji Svibno deluje od leta 1998 na širšem območju Svibnega in je član Turistične zveze Slovenije.

Osnovni namen društva je skrb za razvoj kraja na turističnem in kulturno- zgodovinskem področju, ohranjanje šeg in navad, varovanje naravne in kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov.

Tako  društvo izvaja različne čistilne akcije v okolici, posebej ureja okolico Grajskega hriba Svibno, vzdržuje Turistično zgodovinsko učno pot Svibno, organizira različna izobraževanja s področja naravovarstva, kulturne dediščine, okoljevarstva, kmetijstva, promoviramo okolju prijazne oblike turizma, ki izhajajo iz naše dediščine, povezujemo turistične ponudnike okolice, sodelujemo z ostalimi društvi in organizacijami v občini in regiji.

V mesecu avgustu organiziramo tradicionalno kulturno turistično prireditev Grajsko trški dan,  ki promovira dediščino kraja s poudarkom na Ostrovrharjih, trškem dogajanju in domači kulinarični in rokodelski ponudbi.

V društvu deluje tudi Sekcija vinogradnikov Zagrad, ki skrbijo za Ostrovrharjeve gorice in vinsko pot, obenem pa že tradicionalno v mesecu juniju prirejajo dan odprtih vrat ali prireditev Od zidanice do zidanice.

Društvo vabi v svoje vrste tudi nove člane, vse, ki bi želeli del svojega časa, energije in znanja ponuditi za razvoj svojega kraja, obveščamo pa tudi, da so na voljo še majice z logotipom Svibno in TD Ostrovrharji Svibno, na voljo tudi v Baru na vasi na Svibnem.

Kontakt:  Turistično društvo Ostrovrharji Svibno, Svibno 18a, 1433 Radeče, e-pošta: td.svibno@gmail.com , tel. 040 500 682 (predsednica Karmen Žibret); Sekcija vinogradnikov Zagrad, tel. 031 679 119 (Katarina Kmetič).