LEADER - Motivacijski projekt

V letu 2009 se je v občini Radeče začel izvajati Motivacijski projekt udejanjanja turističnih potencialov iz sredstev Leader LAS Posavja. Izvajalec projekta je KTRC Radeče, kot partnerja v projektu pa sodelujeta tudi TD Ostrovrharji Svibno in TD Radeče.

Vse podrobnosti o projektu si lahko pogledate na povezavi : Projekt LEADER 1