Župnija Svibno

Župnija Svibno leži v osrčju Posavskega hribovja. Področje fare obsega južno pobočje Kumskega pogorja, v smeri juga seže preko Sopote,od koder se z izjemo ošiljenega Ostrega vrha (Grajskega hriba, Svibno) že sluti mehka stran Dolenjskega gričevja, proti vzhodu pa na jagnjeniško ravan do pregradnega Žebnika. V fari Svibno je dvoje središč. Prvo je staro trško naselje Svibno z zaselki in vasmi Počakovo,ter Zagrad. Drugo je dolinska vas Jagnjenica z vasjo Čimerno.

Župnija Svibno velja za eno najstarejših far, saj je bila ustanovljena pred letom 1282, svibenska prvotno gotska cerkev sv. Križa pa je bila med najlepšimi na Slovenskem. Potem ko so na prelomu iz 18. v 19. stol. iz nje izšle dve novi župniji, Šentjurij pod Kumom in Dobovec, so ji ostale samo še tri podružnice , sv. Janeza Evangelista na Počakovem, sv. Marjete na Jagnjenici in sv. Trojice na Čimernem.

Župnija danes šteje 776 prebivalcev.

Posebna dragocenost župnije Svibno je starodavna cerkev iz 12.stol, nekdaj z vitraži svibenskih gospodov v naravni velikosti, sedaj jo krasi glavni baročni oltar, posvečen sv. Križu. Na stranskem oltarju je čudovita gotska pieta iz okoli leta1415.

V poseben ponos župniji so danes lepo obnovljene cerkve, ter številna raznolika znamenja. Poleg tega pa razgibana pastoralna in kulturna dejavnost pričajo o še vedno živem tukajšnjem krščanskem občevstvu.

Župnijski urad je v zadnjih letih izdal dve knjigi avtorja Jožeta Potrpina:

-         Skriti zaklad; Kronika župnije Svibno

-         Znamenja v župniji Svibno

 

Informacije:

 Župnijski urad Svibno
Jagnjenica 32a
1433 Radeče
Tel. 03/ 56 88 165