LEADER - Zelišča Posavja

Uporaba zelišč v posavski regiji je močna, a žal ne dovolj reprezentativna. Pater Simon Ašič je bogato ljudsko znanje o zdravilnih rastlinah ponesel iz rodne Brestanice in pozneje vplival tudi na svoje sokrajane. S projektom Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja  želimo s ponovno vzpostavitvijo zeliščnega vrta na gradu Rajhenburg, naborom ljudskih praks, usposabljanji in delavnicami  ter novimi izdelki povečati  kakovost življenja, dodano vrednost produktov in okrepiti lokalno ekonomijo.

Projekt je sofinanciran preko LAS Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007—2013. Izbran je bil na 5. javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do sofinanciranje z EU sredstvi Leader.  Uresničuje Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 2007-2013.

V projektu sodelujejo tudi članice Društva kmečkih žena Arnika, ki so pri Podružnični osnovni šoli Svibno tudi postavile  manjši zeliščni vrt.

Več o projektu: http://www.mestnimuzejkrsko.si/zelisca-posavja 


 

V petek, 14. februarja 2014 ob 18. uri  pa Društvo kmečkih žena Arnika vabi na forum USTVARILI SMO ZELIŠČNI VRT, ki bo v dvorani Podružnične šole Svibno,  Svibno 18, Radeče.Na forumu se bomo predstavili sodelujoči v projektu:  Kulturni dom Krško z enotama Grad Rajhenburg in Mestni muzej Krško, Društvo KŽ Arnika, učenci POŠ Svibno ter Ljudski pevci Svibno.

 »Zelišča so rastline, ki so nam v veselje, nam koristijo in nam pomagajo navezovati stik z naravo.«