Å K "Od vznika do evra"

Tovrstni projekt je namenjen vsem, še posebej pa lastnikom gozdov. Vse podrobnejše informacije o samem študijskem krožku so v priponki.

Kontakt:

Mentor študijskega krožka
Prah Jože
tel. 041 657 560 ; e-pošta: prah.joze@volja.net